TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GALATYA MASİFİ (ANKARA KUZEYİ) MİYOSEN DÖNEMİ BOYUNCA ORMAN YAPISI VE DEĞİŞİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Galatya Masifi, Fosil orman, Silisleşmiş ağaç, Miyosen,Galatia Massif, Fossil forest, Silicified wood, Miocene.

Yazarlar
Ünal Akkemik
N. Neslihan Acarca
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası