TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BURDUR VE ISPARTA ARASINDAKİ DENİZEL BİRİMLERİN NANNOFOSİLLERLE KRONO-BİYOSTRATİGRAFİK VE PALEOORTAMSAL YORUMU (GB TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akitaniyen, Burdigaliyen, nannofossil, biyostratigrafi, ortam,Aquitanian, Burdigalian, calcareous nannofossils, biostratigraphy, environment.

Yazarlar
Gülin Yavuzlar gulinyavuzlar@gmail.com Enis Kemal Sagular eniskemal@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası