TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZNİK METAMORFİKLERİ ÜST KRETASE RUDİST FAUNASI, ARMUTLU YARIMADASI (KB TÜRKİYE): STRATİGRAFİK VE PALEOTEKTONİK ÖNEM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İznik Metamorfikleri, rudistler, Turoniyen, Armutlu Yarımadası, karşılaştırma,İznik Metamorphics, rudists, Turonian, Armutlu Peninsula, comparison.

Yazar
Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası