TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEŞ OFİYOLİTİNE (DİVRİĞİ, SİVAS) AİT SERPANTİNLEŞMİŞ PERİDOTİTLERİN JEODİNAMİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güneş Ofiyoliti, peridotit, jeokimya, spinel, okyanus içi yitim zonu,Güneş Ophiolite, peridotite, geochemistry, spinel, supra-subduction zone.

Yazarlar
Sinan Akıska akiska@eng.ankara.edu.tr Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr
Ece Kırat
Ceyda Kızılkanat
Halim Mutlu halimmutlu@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası