TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BEYŞEHİR-HOYRAN NAPLARINDA (ORTA TOROSLAR) OFİYOLİTİK VE METAMORFİK DİLİM KAYALARININ U-PB VE 40AR-39AR TERMOKRONOLOJİSİ VE JEOKİMYASI: OKYANUS İÇİ YİTİM, YİTİM GERİLEMESİ VE HIZLI SOĞUMAYA İLİŞKİN VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Okyanusal kabuk, metamorfik dilim, hızlı soğuma, U-Pb, Ar-Ar,Oceanic crust, metamorphic sole, rapid cooling, U-Pb, Ar-Ar.

Yazarlar
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr
Istvan Dunkl
Fatih Karaoğlan fkaraoglan@gmail.com
Chao Zhang
Emrah Şimşek Gokçe Şimşek gokcesimsek01@gmail.com Tuğçe Şimşek simsektugceee@gmail.com
Jürgen Kopke
Zeki Billor
Willis E. Hames
Lu Wang
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası