TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇOMÜ-ÇAN MYO YERLEŞKESİNDE KURULU “ÇAN DEPREM İSTASYONU”NA AİT, 23 TEMMUZ 2017 ÇAN DEPREMİ (MW=4.2) KAYITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çan-Biga Fay Zonu, 23 Temmuz 2017 Depremi, Çan Deprem İstasyonu,Çan-Biga Fault Zone, 23 July 2017 Earthquake, Çan Earthquake Station.

Yazarlar
Erdem Gündoğdu
Tolga Bekler
Süha Ozden ozden@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası