TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ADAKALE FAYININ HOLOSEN AKTİVİTESİNE İLİŞKİN PALEOSİSMOLOJİK BULGULAR VE HOTAMIŞ HAVZASINDAKİ (KONYA) GÜNCEL YER ÇATLAKLARININ KÖKENİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hotamış Fayı, yüzey faylanması, aktif fay, paleosismoloji, yer çatlakları,Hotamış fault, surface faulting, active fault, paleoseismology, ground fissures.

Yazarlar
Onder Yonlü o.yonlu@gmail.com Ediz Kırman edizkirman@gmail.com
Omer Emre
Kemal Olgun eykemal@mynet.com Kemal Karakuş kkarakus@dsi.gov.tr
Çağrı Yavuz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası