TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALETSEL DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ATATÜRK BARAJI HAVZASI DEPREMLERİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Barajların depremselliği, Atatürk Barajı, gömülü fay, odak mekanizması,Seismicty of the dams, Atatürk Dam, buried fault, focal mechanism.

Yazarlar
Recai Feyiz Kartal
Filiz Tuba Kadirioğlu ftubak@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası