TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU TÜRKİYE, KUZEYBATI İRAN, ERMENİSTAN, NAHÇİVAN VE GÜNEY AZERBAYCAN’IN NEOTEKTONİĞİ: TÜRK - İRAN PLATOSUNUN İÇ DEFORMASYONUNDA EŞKENARDÖRTGEN-BENZERİ HÜCRE MODELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deprem, fay, Türk-İran Platosu, morfotektonik, neotektonik,Earthquake, Fault, Turkish - Iranian Plateau, Morphotectonics, Neotectonics.

Yazarlar
Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr Korhan Esat esat@ankara.edu.tr
Bülent Kaypak
Moosareza Toori
Bahadır Aktuğ
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası