TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HETEROJEN İNCE TANELİ KIRINTILI SEDİMANTER KAYAÇLARIN JEOLOJİK DAYANIM İNDEKSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI: KARATAŞ FORMASYONU (KAHRAMANMARAŞ-TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI), Karataş Formasyonu, kumtaşı-kiltaşı, heterojenlik, Kahramanmaraş,Geological Strength Index (GSI), Karatas Formation, Sandstone-Claystone, Heterogeneity, Kahramanmaras.

Yazarlar
Ahmet Ozbek ozbeka@ksu.edu.tr Murat Gül muratgul.geol@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası