TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYA KÜTLELERİ VE KAYAÇLARDAN BELİRLENEN MODÜLLERARASINDAKİ FARKLILIKLAR:BARAJ YERLERİNDEN ÖRNEKLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deformasyon modülü, elastisite modülü, Deriner barajı, Ermenek barajı, yerinde deney,Deformation modulus, Deriner dam, Ermenek dam, elasticity modulus, in situ test.

Yazar
Ali Kayabaşı alikayabasi887@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası