TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

METABAZALTLAR İÇERİSİNDE GELİŞEN AHMET AĞANIN YERİ CU±ZN CEVHERLEŞMESİNİN (KARGI-ÇORUM) JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kargı Ofiyoliti, Ahmet Ağanın Yeri Cu±Zn Cevherleşmesi, Porfiri metabazalt,34S izotop analizi, Kargı/Çorum.Kargı Ophiolite, Ahmet Ağanın Yeri Cu±Zn Mineralization, Porphyry metabasalt, 34S izotope analysis, Kargı (ÇORUM).

Yazarlar
Cihan Yalçın Mustafa Kumral kumral@itu.edu.tr Mustafa Kaya mustafakaya.jeo@gmail.com
Sercan Oztürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası