TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU TOROS OROJENİK KUŞAĞINDA MAGMATİK VE VOLKANİK KAYAÇLAR İLE İLİŞKİLİ CEVHERLEŞMELER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Toros Orojenik Kuşağı, Neotetis Okyanusu, Cevherleşme,Eastern Taurus Orogenic Belt, Neotethys Ocean, Mineralization.

Yazarlar
Ozcan Dumanlılar habeoz@hotmail.com Levent Tosun Ismail Cihan ismail_cihan@yahoo.com Halide Dumanlılar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası