TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇULHALI-HEKİMHAN-MALATYA DAMAR TİPİ PB-ZN CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Malatya, Hekimhan, Çataltepe, Ören Sırtı, silis-karbonat alterasyonu, damar tipi cevherleşme, kurşun, çinko, bakır,Malatya, Hekimhan, Çataltepe, Ören Sırtı, silica-carbonate alteration, vein type mineralization, lead, zinc, copper.

Yazarlar
Halil Aydıncak aydincakhalil@gmail.com Ismail Cihan ismail_cihan@yahoo.com Can Aydoğan can_aydogan@windowslive.com Serdar Onur Avcı onur_avci@hotmail.com Gokhan Kanaat gokhankanaat@gmail.com Akın Yıldız aaknyldz@gmail.com Deniz Genç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası