TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARAKOCA VE SUDÖŞEĞİ INTRA-PLÜTONİK PB-ZN-(CU) CEVHERLEŞMELERİ, OLUŞUM, KÖKEN VE PETROGRAFİ ÇALIŞMASI, SİMAV-KÜTAHYA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Intra-Plutonik, S-İzotopu, Sıvı Kapanım, Koyunoba, Eğrigöz,Intra-plutonic, S-isotope, Microthermometry, Koyunoba, Eğrigöz.

Yazarlar
Erol Gürcan erolgurcan90@gmail.com Tolga Oyman tolga.oyman@deu.edu.tr Mustafa Çiçek mustafa.cicek@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası