TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇULFA ÇUKURU (ÇANAKKALE) PB-ZN±CU±AG YATAĞI’NIN JEOLOJİSİ, MİNERAL KİMYASI VE İZOTOP BİLEŞİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kurşun, çinko, epma, izotop, kükürt,Lead, zinc, epma, isotope, sulfur.

Yazarlar
Sinan Akıska akiska@eng.ankara.edu.tr
Gokhan Demirela
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası