TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARGI DOĞUSUNDA YER ALAN FAYLARLA İLİŞKİLİ DAMAR TİPİ HİDROTERMAL CU±ZN CEVHERLEŞMELERİNİN 34S İZOTOP DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kargı Ofiyoliti, Ahmet Ağanın Yeri Cu±Zn Cevherleşmesi, Porfiri metabazalt,34S izotop analizi, Kargı/Çorum,Kargı Ophiolite, Ahmet Aganın Yeri Cu ± Zn mineralization, Porphyry Metabasalt, Isotope analyses of 34S, Kargı/Çorum.

Yazarlar
Mustafa Kumral kumral@itu.edu.tr Cihan Yalçın Mustafa Kaya mustafakaya60@mynet.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası