TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARPAKÖY (GÜMÜŞHANE) VE OYMAN (TRABZON) YÖRELERİNDEKİ (KD TÜRKİYE) ÜST KRETASE İNTRÜZYONLARININ PETRO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Geç Kretase, Arpaköy ve Oyman İntrüzyonları, Jeokimya,Jeobarometre,Eastern Pontides, Late Cretaceous, Arpaköy and Oyman Intrusions, Geochemistry, Geobarometer

Yazarlar
Abdullah Kaygusuz abdullah.kaygusuz@gmail.com Mehmet Arslan m.arslan-78@hotmail.com Ferkan Sipahi ferkansipahi@gmail.com Cem Yücel cemyucel61@hotmail.com Irfan Temizel itemizel@ktu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası