TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GALATYA VOLKANİK PROVENSİ’NİN DOĞU KESİMİNİN VOLKANOLOJİK EVRİMİ: ÖN BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Galatya Volkanik Provensi, volkanoloji, kaldera, piroklastik, intrüzyon,Galatean Volcanic Province, volcanology, caldera, pyroclastic, intrusion.

Yazarlar
Ozlem Toygar Sağın
Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası