TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİGA YARIMADASINDA (KB ANADOLU) EOSEN MAGMATİZMASININ KALKALKALİNDEN ALKALİNE DEĞİŞİMİNİN PETROLOJİK VE JEOKİMYASAL KANITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biga Yarımadası, Eosen, Petroloji, Kalkalkalin, Alkalin,Biga Peninsula, Eocene, petrology, Calc-alkaline, Alkaline.

Yazarlar
Oya Erenoğlu
Mustafa Bozcu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası