TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA ANADOLU’DA, TRAKİTİK VOLKANİZMA İÇERİSİNDE GÖZLEMLENEN KSENOLİTLERİN JENETİK ANLAMI : ÖNCEL SONUÇLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Miyosen, ksenolit, granat, jeokimya, granulit, eklojit, kaynak kayaç,Miocene, xenolith, garnet, geochemistry, granulite, eclogite, source rock.

Yazarlar
Elif Varol
G. Deniz Doğan Külahcı
Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr Sibel Tatar Erkül sibel582@gmail.com Fuat Erkül fuaterkul@gmail.com Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası