TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFYON VE EMİRDAĞ BÖLGESİNDEKİ TRAKİT VOLKANİZMASININ DİLİM YIRTILMASI SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ:PETROLOJİK EVRİM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Trakitik volkanizma, kalk-alkali, alkali, genişleme, litosferik dilim,Trachytic volcanism, calc-alkaline, alkaline, extension, lithospheric slab.

Yazarlar
Sibel Tatar Erkül
Fuat Erkül fuaterkul@gmail.com Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr
Elif Varol
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası