TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İÇ BATI ANADOLU’NUN GEÇ HOLOSEN’DEKİ İKLİM ÖZELLİKLERİ VE FRİG KÜLTÜRÜNE OLASI ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Frigler, Afyon Gölü, iklim, İç-batı Anadolu, Holosen,Phrigians, Afyon Lake, Climate, central west Anatolia, Holocene.

Yazarlar
Aysen Ozgüneylioğlu aysen_ozguney@yahoo.com Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası