TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE KIYILARININ BİLİNMEYEN JEOLOJİK MİRASI: KUVATERNER KIYI EOLİNİTLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eolinit, fosil kumul, rizolit, paleosol, paleorüzgar,Eolianite, fossil dune, rhizolith, paleosol, paleowind.

Yazar
Ahmet Evren Erginal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası