TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TUZLUCA İLÇESİ TUZ İŞLETMESİNİN SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tuzluca, sağlık, turizm, tuz mağaraları,Tuzluca, health, tourism, salt caves.

Yazarlar
Ozan Baran ozanbaran.65@gmail.com Çetin Yeşilova cetinyesilova@gmail.com
Pelin Güngor Yeşilova
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası