TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU KARADENİZ KIYISINDAKİ GÜNCEL SEDİMANLARINDA ANTROPOSEN’İN MUTLAK YAŞ VERİLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çoklu element analizi, antropojenik kirlilik, Antroposen, Doğu Karadeniz, mutlak yaş tayini,Multi-element analysis, anthropogenic pollution, Anthropocene, Eastern Black Sea, absolute age dating.

Yazarlar
Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr Akın Alak akinelif24@gmail.com Mustafa Softa TURKJEO@hotmail.com Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası