TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AĞRI HAVZASI’NIN (DOĞU TÜRKİYE) KUVATERNER’DEKİ JEOLOJİK EVRİMİ: JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeomorfoloji, jeolojik evrim, tektonizma, Ağrı Fayı, Ağrı Havzası,Geomorphology, geological evolution, tectonism, Ağrı Fault, Ağrı Basin.

Yazarlar
Demirkan Fırat Demirkaya demirkanspecial@gmail.com Serkan Üner suner@yyu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası