TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BAZI KAYAÇLARIN AYRIŞMASI VE ASİDİK TOPRAKLARIN OLUŞUMU: KUVATERNER DEVRİ, ORTA KARADENİZ BÖLGESİ (ORDU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Altınordu orman toprağı, Orta Karadeniz bölgesi, Kuvaterner, asidik toprak,ayrışma,kil minerallerinin oluşumu,Altınordu forest soil, Middle Black Sea area, Quaternary, acidic soil, weathering , formation of clay minerals.

Yazar
Ali Gürel agurel@nigde.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası