TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜÇÜKÇEKMECE LAGÜNÜNDE, GEÇ HOLOSEN, İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN POLEN ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Polen analizleri, NW Türkiye, iklim değişikliği, insan etkisi,Pollen analysis, NW Turkey, climatic change, human impact.

Yazarlar
Hülya Caner
Ş. Bedri Alpar
Yıldız Altınok
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası