TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÖLÜ BUZ KÜTLELERİ İKLİMİNİN İSTATİKSEL ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ölü buz, ANUSPLIN, gürültülü çok değişkenli enterpolasyon, buzullaşma iklimi, yaz sıcaklıkları,Dead ice, ANUSPLIN, noisy multi-variable interpolation, glacial climate, summer temperature.

Yazar
Onur Çalışkan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası