TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BOLKAR DAĞLARI ÖLÜ BUZ KÜTLELERİ VE ÇEVRESEL ETKİLEŞİMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bolkar Dağları, ölü buz, kaya buzulu, supraglasiyal göl, termokarst,Bolkar Mountains, dead ice, rock glacier, supraglacial lake, thermocarst.

Yazarlar
Onur Çalışkan
Aylin Çalışkan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası