TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU AKDENİZ (TÜRKİYE)’DEKİ KUVATERNER YAŞLI DENİZEL TERAS ÇÖKELLERİN JEOKRONOLOJİSİNİNAMINO ASIT RASEMIZASYON VE ELEKTRON SPIN REZONANS YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Denizel teraslar, deniz seviyesi salınımları, denizel izotop serileri, Doğu Akdeniz kıyısı,yaşlandırma,Dating, eastern Mediterranean, marine isotopic stages, marine terraces, sea level fluctuations.

Yazarlar
Ufuk Tarı
Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com
John F. Wehmiller
Darrell S. Kaufman
Bonnie A.b. Blackwell
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası