TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRAVERTEN ÇÖKELLERİNDE SİSMİK FAALİYET İZLERİNİN JEOKRONOLOJİK, RADYOMETRİK– DURAYLI İZOTOPİK VE JEOKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ: AKKAYA TRAVERTENLERİ ÖRNEĞİ (ESKİPAZAR–KARABÜK)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akkaya (Eskipazar) travertenleri, kalsit damarları, duraylı (C-O) izotop, radyojenik (U-Th-Sr) izotop, nadir toprak elementleri,Akkaya (Eskipazar) travertines, calcite veins, stable (C-O) isotope, radiogenic (U-Th-Sr) isotope, rare earth elements

Yazarlar
Gokhan Yıldırım gokhan.yildirim65@gmail.com Halim Mutlu halimmutlu@ankara.edu.tr
Kadir Dirik
Tonguç Uysal
Galip Yüce galip_yuce@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası