TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARALIKLI OLARAK AKTİF HALE GEÇMİŞ KARABURUN SİSMİK ZONU’NUN JEOLOJİK EVRİMİ, KARABURUN YARIMADASI, İZMİR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karaburun Sismik Zonu, kinematik analiz, jeomorfoloji, reaktivasyon, Karaburun Yarımadası,Karaburun Seismic Zone, kinematic analsysis, geomorphology, reactivation, Karaburun Peninsula.

Yazarlar
Müge Oskay Ulutaş geoidmuge@gmail.com Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Havva Neslihan Kıray neslihankiray@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası