TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARKEOLOJİK BEYAZ TAŞIN PETROGRAFİK KARAKTERİZASYONU VE KÖKENİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mermer, arkeoloji, petrografi, metamorfizma, köken,Marble, archaeology, petrography, metamorphism, provenance

Yazarlar
Ismail Doğancan Yaşar
Kaan Sayıt kaansayit@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası