TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FARKLI COĞRAFİ BÖLGELERDE YER ALAN BAZI HAVZALARDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİNE ETKİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Havza, iklim, potansiyel, su, Thornthwaite-Mather,Basin, climate, potential, water, Thornthwaite-Mather.

Yazarlar
Sema Çiftci sema-hm@hotmail.com Sümeyra Çetintaş otnts_smyra@outlook.com Mehmet Ekmekçi mekmekci62@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası