TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜST MİYOSEN-PLEYİSTOSEN TUZGÖLÜ HAVZASININ ÇEKİLME KAYITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İklim, Kalsimetre, Kapadokya, Tuzgölü,Climate, Calcimeter, Cappadocia, Tuzgölü

Yazarlar
Sema Hatun
Mehmet Furkan Şener mehmetfurkansener@hotmail.com
Berna Keser
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası