TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARAKAYA KOMPLEKSİ BİRİMLERİNİN BİGA YARIMADASINDAKİ ÜÇ KRİTİK ALANDA DETAYLI JEOLOJİK HARİTA ALIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karakaya Kompleksi, Biga Yarımadası, jeolojik haritalama,Karakaya Komplex, Biga Peninsula, geological mapping

Yazarlar
Ozcan Ozkara ozkaraozcan.jeo@gmail.com Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası