TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ OLİGOSEN-ERKEN MİYOSEN YAŞLI DANİŞMEN FORMASYONU İÇİNDEKİ KÖMÜRLERİN MİNERALOJİSİ, TOC VE ROCK-EVAL PİROLİZ DEĞERLERİ (MALKARA, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Trakya Havzası, Danişmen Formasyonu, çökelme ortamı,Thrace Basin, Danişmen Formation, depositional environment, coal petrology, pyrolysis.

Yazarlar
Ali Ihsan Karayiğit aik@hacettepe.edu.tr Rıza Gorkem Oskay gorkem.oskay@gmail.com Yakup Çelik yakup@istanbul.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası