TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞAL AFET RİSKLERİNE AİT VERİLERİN WEB ORTAMINDA YAPILANMASI, MODELLENMESİ VE SERVİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğal afetler, tehlike, risk, CBS, Web-Programlama, Web servisleri,Natural disasters, hazard, risk, Web Programming, GIS, Web Services.

Yazar
Ahmet Temiz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası