TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI İKİ DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK RİZE ARDEŞEN BÖLGESİNİN HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ ÜRETİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Heyelan, Heyelan Duyarlılık, İki Değişkenli İstatistiksel Yöntem, Frekans Oranı,Landslides, Landslide Susceptibility Zonation, Bivariate Method, Frequency Ratio Model

Yazar
Zehra Kaya
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası