TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MERSİN KÖRFEZİ’NİN (KUZEYDOĞU AKDENİZ) GÜNCEL SUALTI MORFOLOJİSİ VE ÇÖKEL DAĞILIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mersin Körfezi, batimetri, sualtı morfolojisi, güncel çökel,Mersin Bay, bathymetry, underwater morphology, recent sediment.

Yazarlar
Mustafa Eryılmaz meryilmaz@mersin.edu.tr Fulya Yücesoy Eryılmaz fyucesoy@mersin.edu.tr Umutcan Eryılmaz eryilmazumutcan@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası