TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU TÜRKİYE, HAZAR GÖLܒNDEKİ ORTA-GEÇ HOLOSEN DÖNEMİ DELTA SEDİMANTASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hyperpycnal delta, karot çalışmaları, insan etkisi, Doğu Anadolu Fay Zonu, Hazar Gölü,Hyperpycnal delta, core studies, human impact, East Anatolian Fault Zone, Lake Hazar

Yazarlar
Kürşat Kadir Eriş
Tuğçe Nagihan Arslan t.nagihan@hotmail.com
Asen Sabuncu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası