TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EASTMED-PALEOTSUNAMI PROJESİ İLKSEL SONUÇLARI: ÖLÜDENİZ LAGÜNÜ (FETHİYE) PALEOTSUNAMİ KAYITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Akdeniz, tsunami, ITRAX mikro-XRF, sediman karotu, radyokarbon,East Mediterranean, tsunami, ITRAX micro-XRF, sediment core, radiocarbon.

Yazarlar
Ulaş Avşar uavsar@metu.edu.tr Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr Bülent Tokay BTOKAY@METU.EDU.TR
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası