TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MARMARA DENİZİ, GEMLİK KÖRFEZİ’NDE, GEÇ KUVATERNER ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Son Buzul, Paleo-İklim, Karot – Sismik Korelasyonu, Gemlik Körfezi, Marmara Denizi,Last glacial, Paleoclimate, Core – Seismic Correlation, Gulf of Gemlik, Sea of Marmara

Yazarlar
Kürşad Kadir Eriş
Asen Sabuncu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası