TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HOLOSEN DÖNEMİ İZMİT KÖRFEZİ AĞIR METAL KİRLİLİK TARİHÇESİNİN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL VERİLERLE İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ağır metal, İzmit Körfezi, karot, kirlilik, zenginleşme faktörü,Heavy metal, Gulf Izmit, core, pollution, enrichment factor

Yazarlar
Tuğçe Nagihan Arslan t.nagihan@hotmail.com Erol Sarı erlsari@gmail.com Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com
Kürşad Kadir Eriş
Dursun Acar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası