TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MAVİ TOPAZLARIN DOĞAL VE YAPAYÖRNEKLERİNİN SPEKTRAL YÖNTEMLERLE AYIRT EDİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mavi topaz, Gemoloji, konfokal mikro-Raman cihazı, FT-IR Spektrometresi,Blue topaz, Gemology, Confocal micro-Raman device, FT-IR Spectrometer

Yazarlar
Hızır Baki Buzlu baki.buzlu@deu.edu.tr Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası