TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NİĞDE YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ANAKAYALAR ÜZERİNDE GELİŞEN TOPRAKLARIN EROZYON EĞİLİMLERİ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Toprak erozyon eğilimi, toprak özellikleri, anakaya, Niğde,Soil erodibility, soil properties, bedrock, Niğde

Yazarlar
Selma Yaşar Korkanç
Tuğçe Beğendik
Nefil Akkan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası