TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FARKLI KAYAÇ TİPLERİ ÜZERİNDE OLUŞAN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BİTKİ ZENGİNLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çankırı, bitki çeşitliliği, kayaç tipi, shannon-wiener çeşitlilik indeksi, simpson çeşitlilik indeksi,Çankırı, plant divesity, rock types, shannon-wiener diversity index, simpson diversity index

Yazarlar
Melda Dolarslan
Ebru Gül
Sabit Erşahin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası