TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIVRIMLI SEKANSLARDAKİ DARALMA ORANI HESABI VE MANYETİK DUYARLILIK ANİZOTROPİSİ (AMS) ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAYMANA HAVZASI, ORTA ANADOLU’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Manyetik duyarlılık anizotropisi, balanslanmış kesit daralma oranı, Haymana Antiklinali, Orta Anadolu.Anisotropy of magnetic susceptibility, balanced cross-section, shortening ratio, Haymana Anticline, Central Anatolia.

Yazarlar
Erhan Gülyüz
Murat Ozkaptan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası